Et godt åndelig hjem for alle

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Strålende menighetsdag for Moe og Ryenberget

Gudstjenesten 21. mai ble flyttet utendørs til idylliske Sand i strandkanten ved den gamle kommunegrensa mellom Stokke og Sandefjord. Der feiret vi gudstjeneste og nøt ettermiddagen sammen med Ryenberget menighet fra Oslo. [ Les mer ]

Utvidelse av kirkerommet

Etter flere år med planlegging ser det ut til at de fleste utbyggingsbrikkene er i ferd med å falle på plass. Byggekomiteen sikter seg inn på byggestart medio juni 2017. Utvidelsen innebærer utvidet kirkerom/gymsal, nytt allrom mellom de to hovedbyggene og et stort oppholdsrom under allrommet. [ Les mer ]

Den gode gjeter

Andakten er hentet fra Moe skoles skoleblad "Moenytt" [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

28 Mai
MØTE
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Bjørn Lauritzen
Kirkekaffe gr.4 er ansvarlig
Offer til Menighetens arbeid
31 Mai
Bibel og bønn
Kl. 12:30
02 Jun
Gulliver
Kl. 17:15

02 Jun
Between
Kl. 17:30
04 Jun
PINSEGUDSTJ. med nattverd
Kl. 17:00
Pinsedag
Erling Rantrud
Begynner kl 17.00
Offer til Menighetens arbeid
05 Jun
FELLESKRISTEN GUDSTJ.
Kl. 11:00

Om Moe menighet

Hvem er vi?

Sandefjord menighet DELK er en luthersk frikirke som holder til i Moe kirke i Moveien litt utenfor bysentrum. [ Les mer ]

Et godt åndelig hjem for alle

Målet for Sandefjord DELK-menighet er at den skal være et godt åndelig hjem for alle. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Sommerfest

- Ryenberget menighet Søndag 18. juni feirer vi familiegudstjeneste med dåp og nattverd. Som om ikke det var godt nok, inviterer vi også til menighetens sommerfest etter gudstjenesten. [ Les mer ]

Konfirmasjon i Granly kirke 2017

- Granly menighet, Tønsberg Søndag 14. mai ble en stor festdag i Granly kirke. I overkant av fem hundre mennesker hadde møtt fram for å være med på konfirmasjonsgudstjenesten med 21 konfirmanter. [ Les mer ]

Preken i Bjerkely kirke oversatt til engelsk?

- Bjerkely menighet Vi ønsker at folk som har engelsk som hovedspråk kan få oversatt til engelsk under møter og gudstjenester. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Distriktsfinalen for Sykkelprøven 2017

- Bjerkely skole Solveig tok en super tredjeplass for 7. trinn i Distriktsfinalen! [ Les mer ]

Vel talt

- Skauen kristelige skole 17. maifeiring 2017 ble en flott opplevelse. To av våre elever, Thomas Semb fra 5. klasse og Tiril Marie Vikje Tokerud fra 9. klasse, holdt en inspirerende og viktig tale fra Rådhusbalkongen i sentrum. Nærmere seks tusen små og store var samlet foran Rådhuset i Skien. Thomas og Tiril var tydelig i sin tale og formidlet tanker som flere på Skauen skole hadde vært med å formulere. Her kan du lese hele talen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

DELK mot 150 år – hva slags kirke vil vi ha?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn En generalforsamling reiser vanligvis viktige saker å drøfte for et kirkesamfunn. DELKs øverste organ som samles dette år, er i så måte ikke noe unntak. På lørdag formiddag under GF vil tilsynsmannens tale få form av et spørsmål: ‘DELK mot 150 år – hva slags kirke vil vi ha?’ [ Les mer ]

Gangetabellen - en del av vår lutherske bekjennelse?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn   Vår lutherske kirkes bekjennelse kjenner ganske mange av oss. I hvert fall hvilke deler den inneholder, om enn ikke hva som står skrevet i alle disse skriftene. Vi snakker om Den apostoliske, nikenske og athanasianske trosbekjennelse fra oldkirken, de kommer først. [ Les mer ]

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]