Et godt åndelig hjem for alle

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Mitt hjerte er rolig

Mitt hjerte er rolig, Gud, rolig og trygt. Salme 57,8 Har du hatt et urolig hjerte noen gang? Salmenes bok i Bibelen er full av bønner og sanger til Gud. Noen er klagesanger, andre er takkesanger, men alle er like viktige.  Visste du at å snakke med Gud og fortelle ham hvordan du har det […] [ Les mer ]

Moveien stengt

Kommunen skifter ut vann- og avløpssystemer og holder Moveien stengt ut november. Dette påvirker adkomsten til kirken. [ Les mer ]

Kunstnerprest med egen utstilling

En av de mange gode egenskapene til presten vår, Erling Rantrud, er å tegne. Derfor har vi kunnet invitere til et helt nytt type menighetsarrangement: Kunstutstilling. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

Ingen forestående hendelser registrert

Om Moe menighet

Hvem er vi?

Moe menighet DELK er en luthersk frikirke som holder til i Moe kirke i Moveien litt utenfor bysentrum. [ Les mer ]

Et godt åndelig hjem for alle

Målet for Moe menighet er at den skal være et godt åndelig hjem for alle. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Førsteklassing høsten 2020?

- Ryenberget skole Skal ditt barn starte i 1.klasse neste år? Søknadsfristen for skoleåret 2020/2021 nærmer seg! [ Les mer ]

Har du barn som skal starte i 1.klasse neste år?

- Granly skole Infomøte for foresatte til neste års 1.klasse [ Les mer ]

Høstnummeret av Moenytt

- Moe skole Et nytt nummer av Moenytt – info fra Moe skole og kirke – er nå ferdig. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK