Andersson i Mongolia

Gunn og Bertil Andersson, med barna Benjamin, Rebecca og Jonatan, har vært menighetens egne utsendinger. De jobbet for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i Mongolia og hadde sin siste periode der fra 2013 til 2016.

Familien bodde da i Vest-Mongolia, i Khovd. Bertil var en stund stedlig representant for NLM. Denne stillingen innebar mange utfordringer, men også spennende møter med ledende personer i samfunnet. Bertil var også aktiv i menighetsbyggende arbeid, blant annet med veiledning av ledere og undervisning. Arbeidet innebar også samtaler om og planer for konstituering av en luthersk kirke i Mongolia.

Gunn hadde en deltidsstilling som prosjektkonsulent i sosialprosjektet. I tillegg deltok hun i litteraturarbeid og arbeid blant kvinner og barn. Også bibelstudiegruppe for jenter fra 16-25 år var hun engasjert i.

Det har vært fint for menigheten å følge familien Andersson i Mongolia på deres misjonærblogg mens de var i Mongolia.

Menigheten støtter også andre prosjekter i regi av DELKs misjonsarbeid.