Alle Moes gudstjenester og møter holdes på Misjonssalen

Vi bygger om kirkerommet. Så lenge ombyggingen foregår, samles menigheten i Peder Bogens gate 4, som er Misjonssambandets forsamlingshus.

Misjonssalen ligger 1,3 km syd for Moe og fungerer godt som midlertidig kirkerom. Se kart til Misjonssalen her. Ombyggingen beregnes fullført våren 2018.