For sjelen

For Guds ord funker!

Mens du venter på neste nummer av Underveis kan du allerede nå lese en av sakene her!

[ Les mer ]

Nattverdbrosjyre for barn

Eldsterådet i Moe menighet har utarbeidet en brosjyre om nattverd. Den er særlig godt egnet som hjelpemiddel til å snakke med barn om nattverd. Også godt voksne vil kunne ha nytte av å få denne oversikten over hva nattverd er.

[ Les mer ]

Givende møteserie om Åndens frukt og gaver

Tre av søndagene i åpenbaringstiden dette året hadde et særlig fokus Åndens frukt og Åndens gaver. Harald Kaasa Hammer, Erling Rantrud og Sverre Bøe hadde hver sin undervisningsøkt. Videoopptak/manuskript og lysark er tilgjengelig her.

[ Les mer ]

Hvordan bli klar over sine nådegaver?

En nådegave er en gave Gud har sendt med deg til menigheten.
Revidert prekenmanus fra gudstjenesten 24.01.2016

[ Les mer ]

Hva sier Bibelen om givertjeneste?

Ingen blir frelst fordi de gir mye, men ved å følge noen bibelske giverprinsipper, er man på sporet av Guds vilje for økonomien sin.

[ Les mer ]

Salme 23

Han leder meg til vann der jeg finner hvile

[ Les mer ]

Kom inn gjennom stengte dører

Kjære «medvandrere». En setning som har kommet til meg flere ganger de siste dagene, vil jeg dele med dere.

[ Les mer ]

Moeprekener på Youtube

Av og til tas prekener eller deler av møtet opp på video og legges på Youtube. Se Moe kirkes egen Youtube-kanal.

[ Les mer ]