Presten

Å lytte til åndens stemme

for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss.

[ Les mer ]

Bønn og faste

Efraim Syrerens fastebønn

[ Les mer ]

Hvordan bli klar over sine nådegaver?

En nådegave er en gave Gud har sendt med deg til menigheten.
Revidert prekenmanus fra gudstjenesten 24.01.2016

[ Les mer ]

Prestens hjørne

Sammen som menighet. Møteserie høsten 2015.

[ Les mer ]