Presten

Hvordan bli klar over sine nådegaver?

En nådegave er en gave Gud har sendt med deg til menigheten.
Revidert prekenmanus fra gudstjenesten 24.01.2016

[ Les mer ]

Prestens hjørne

Sammen som menighet. Møteserie høsten 2015.

[ Les mer ]