Facebook-gruppe med menighetsinfo

Infosiden vår på Facebook har blitt en effektiv kommunikasjonskanal.

Menighetens samlinger bekjentgjøres her på nettsiden og i menighetens egen infofolder. Gudstjenester og møter annonseres også i Sandefjords blad. Likevel får både møteleder og kirkegjengere en større mulighet til fyldigere informasjon via menighetens facebookgruppe. Det er en gruppe lukket for allmenheten og dermed også velegnet for å dele både bønneemner og litt mer uformelle hverdagsbetraktninger. Ofte brukes også facebookgruppa som infokanal for rene sosiale tiltak som gutte- og jentekvelder for voksne, spontane turer og liknende.

Kontakt gjerne en i eldsterådet, eller en du kjenner i menigheten, om du ønsker å være med i denne facebookgruppa. Vi har også egne facebookgrupper for ungdomsarbeidet.