Kalender

Mar - 2019

24 Mar
GUDSTJENESTE
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Andreas Johansson
Offer til Menighetens arbeid
25 Mar
Sebaot
Kl. 19:00
29 Mar
Between
Kl. 17:30

29 Mar
MOSKUS
Kl. 19:30
31 Mar
Fellemøte med NLM
Kl. 11:00
3. søndag i fastetiden
Tale v/Egil Sjaastad
I Misjonssalen

Apr - 2019

03 Apr
Kreativ kveld
Kl. 19:00
07 Apr
MISJONSKAFE
Kl. 11:00
4. søndag i fastetiden
Tale v/Karen Elisabet W og Fredrik Hector
Offer til Misjon
08 Apr
Sebaot
Kl. 19:00

10 Apr
ÅRSMØTE FOR MOE MENIGHET OG SKOLE
Kl. 19:00
18 Apr
SKJÆRTORSDAGSGUDSTJ
Kl. 17:00
Skjærtorsdag
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
21 Apr
1.PÅSKEDAGSGUDSTJ
Kl. 11:00
Påskedag
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid

26 Apr
Between
Kl. 17:30
26 Apr
MOSKUS
Kl. 19:30
28 Apr
MØTE
Kl. 11:00
2. søndag i påsketiden
Tale v/Egil Helland
Kirkekaffe med gruppe 3
Offer til Menighetens arbeid

29 Apr
Sebaot
Kl. 19:00

Mai - 2019

01 Mai
Kreativ kveld
Kl. 19:00
05 Mai
KONFIRMASJONSGUDSTJ
Kl. 11:00
3. søndag i påsketiden
Erling Rantrud
10 Mai
Between
Kl. 17:30

13 Mai
Sebaot
Kl. 19:00
17 Mai
Grunnlovsfeiring
Kl. 12:30
19 Mai
GUDSTJENESTE MED NATTVERD
Kl. 11:00
5. søndag i påsketiden
Ulf Asp
Offer til Menighetens arbeid

24 Mai
Between
Kl. 17:30
24 Mai
MOSKUS
Kl. 19:30
27 Mai
Sebaot
Kl. 19:00

29 Mai
Kreativ kveld
Kl. 19:00
30 Mai
KR.HIMMELFARSTGUDSTJ.
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Erling Rantrud
Sammen med Ryenberget
Kirkekaffe med gruppe 4

Jun - 2019

07 Jun
Between
Kl. 17:30
07 Jun
MOSKUS
Kl. 19:30
09 Jun
GUDSTJENESTE MED NATTVERD
Kl. 11:00
Pinsedag
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid

16 Jun
MØTE
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Tale v/Hans Arne Sanna
Offer til Menighetens arbeid
21 Jun
Generalforsamling på Gjennestad
Kl. 11:00
21.-22. juni
22 Jun
St.Hansstevne på Gjennestad
Kl. 11:00
22.-23. juni