Kalender

Mai - 2019

27 Mai
Sebaot
Kl. 19:00
29 Mai
Kreativ kveld
Kl. 19:00
30 Mai
KR.HIMMELFARSTGUDSTJ.
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Erling Rantrud
Sammen med Ryenberget
Kirkekaffe med gruppe 4

Jun - 2019

07 Jun
Between
Kl. 17:30
07 Jun
MOSKUS
Kl. 19:30
09 Jun
GUDSTJENESTE MED NATTVERD
Kl. 11:00
Pinsedag
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid

16 Jun
MØTE
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Tale v/Hans Arne Sanna
Offer til Menighetens arbeid
21 Jun
Generalforsamling på Gjennestad
Kl. 11:00
21.-22. juni
22 Jun
St.Hansstevne på Gjennestad
Kl. 11:00
22.-23. juni