Kalender

Sep - 2019

20 Sep
Between
Kl. 17:30
22 Sep
MØTE
Kl. 11:00
15. søndag i treenighetstiden
Tale v/Eirik Grytnes
Offer til Menighetens arbeid

Okt - 2019

06 Okt
FELLESSKAPSSAMLING
Kl. 11:00
17. søndag i treenighetstiden
07 Okt
Sebaot
Kl. 19:00
11 Okt
Moskus
Kl. 19:30

13 Okt
GUDSTJENESTE MED NATTVERD
Kl. 11:00
18. søndag i treenighetstiden
Prest: Erling Rantrud
Kirkekaffe gr.2
Offer til Menighetens arbeid
18 Okt
Between
Kl. 17:30
20 Okt
SØNDAGSSKOLENS DAG I KIRKEN
Kl. 11:00
19. søndag i treenighetstiden
Tale v/Irene Gundersen

21 Okt
Sebaot
Kl. 19:00
27 Okt
MØTE
Kl. 11:00
Bots og bønnedag
Tale v/Victor Skimmeland
Offer til Menighetens arbeid

Nov - 2019

01 Nov
Between
Kl. 17:30
03 Nov
FELLESSKAPSSAMLING
Kl. 11:00
Allehelgensdag
04 Nov
Sebaot
Kl. 19:00

10 Nov
GUDSTJENESTE MED NATTVERD
Kl. 11:00
22. søndag i treenighetstiden
Prest: Ulf Asp
Kirkekaffe gr.3
Offer til Menighetens arbeid
15 Nov
Moskus
Kl. 19:30
17 Nov
MØTE
Kl. 11:00
23. søndag i treenighetstiden
Tale v/Toril S. Asp

18 Nov
Sebaot
Kl. 19:00
22 Nov
Between
Kl. 17:30
24 Nov
GUDSTJENESTE MED NATTVERD
Kl. 11:00
Domssøndag/Kristi kongedag
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid

Des - 2019

01 Des
MØTE
Kl. 11:00
1. søndag i adventstiden
Tale v/Fred Arve Fahre
Offer til Menighetens arbeid
02 Des
Sebaot
Kl. 19:00
06 Des
Between
Kl. 17:30

08 Des
MØTE
Kl. 11:00
2.søndag i adventstiden
Tale v/Hans Johan Sagrusten
Kirkekaffe gr.4
Offer til Menighetens arbeid
10 Des
Sebaot
Kl. 19:00
13 Des
Moskus
Kl. 19:30

15 Des
JULEKONSERT med Sebaot
Kl. 16:00
24 Des
JULEGUDSTJENESTE
Kl. 14:00
JULAFTEN
Erling Rantrud
26 Des
GUDSTJENESTE MED NATTVERD
Kl. 11:00
2.juledag
Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Menighetens arbeid

28 Des
Romjulsfest m/gudstjeneste for ungd på Granly
Kl. 18:15