Kalender

Mar - 2018

29 Mar
SKJÆRTORSDAGS- GUDSTJENESTE
Kl. 17:00
Skjærtorsdag
Prest: Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid

Apr - 2018

02 Apr
2.PÅSKEDAGS- GUDSTJENESTE
Kl. 11:00
2. påskedag
Erling Rantrud
Sang av Sebaot
Offer til Menighetens arbeid
06 Apr
Between
Kl. 17:30
08 Apr
FELLES FAMILIEMØTE med Misjonssalen
Kl. 11:00
2. søndag i påsketiden
Tale v/Irene Gundersen

09 Apr
Sebaot
Kl. 19:00
11 Apr
Bibel og bønn
Kl. 12:30
11 Apr
Kreativ kveld
Kl. 19:00

13 Apr
Moskus
Kl. 19:30
15 Apr
GUDSTJENESTE med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i påsketiden
Prest: Jan Magne Sønstabø
Offer til Menighetens arbeid
20 Apr
Between
Kl. 17:30

23 Apr
Sebaot
Kl. 19:00
25 Apr
Årsmøte for menighet og skole
Kl. 19:00
29 Apr
MØTE
Kl. 11:00
5. søndag i påsketiden
Tale v/Terje Simonsen
Kirkekaffe
Gruppe 3 har ansvar for kirkekaffen
Offer til Menighetens arbeid

Mai - 2018

04 Mai
Moskus
Kl. 19:30
06 Mai
KONFIRMASJONS- GUDSTJENESTE
Kl. 11:00
6. søndag i påsketiden
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
07 Mai
Sebaot
Kl. 19:00

09 Mai
Bibel og bønn
Kl. 12:30
09 Mai
Kreativ kveld
Kl. 19:00
11 Mai
Between
Kl. 17:30

13 Mai
MØTE
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Fredrik Minnesjord
Offer til Menighetens arbeid
17 Mai
GRUNNLOVSFEIRING
Kl. 12:30
20 Mai
PINSEGUDSTJENESTE med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Ulf Asp
Offer til Menighetens arbeid

25 Mai
Between
Kl. 17:30
27 Mai
GUDSTJENESTE med nattverd
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Bertil Andersson
Sang av Sebaot
Offer til Menighetens arbeid
28 Mai
Sebaot
Kl. 19:00

30 Mai
Bibel og bønn
Kl. 12:30

Jun - 2018

01 Jun
Moskus
Kl. 19:30
08 Jun
Between
Kl. 17:30
10 Jun
GUDSTJENESTE med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i treenighetstiden
Prest: Erling Rantrud
Kirkekaffe
Gruppe 4 har ansvar for kirkekaffen
Offer til Menighetens arbeid

13 Jun
Bibel og bønn
Kl. 12:30
17 Jun
MØTE
Kl. 11:00
4. søndag i treenighetstiden
Tale v/Kjetil Baksaas
Offer til Menighetens arbeid
23 Jun
ST.HANSSTEVNE
Kl. 11:00