Konfirmasjon i Moe menighet

6. mai sto fire flotte konfirmanter til konfirmasjon i Moe menighet. På grunn av utbygging på Moe var gudstjenesten i kjente omgivelser på Gjennestad vgs i Stokke. De fire konfirmantene, (fra venstre) Alekzandar Kostadinov, Ella Wold, Tobias Rantrud og Remine Løvland var godt fornøyd med dagen. Det ble både høytidelig og nært. Musikerene hadde trommet sammen et flott ensemble med både piano, saksofon, fiolin, trommer, et par gitarer og fjorårskonfirmanter som forsangere. Konfrimantene selv, hilset menigheten med et bittelite ukulele-orkester og sang; «Syng det ut, syng det ut igjen, Jesus alene er Frelseren!» Det er stort å være konfirmantprest når troen leves og bekjennes! En av konfirmantene fortalte like før konfirmasjonen hvordan Bibelene hadde blitt viktigere det siste året. «Vi har lært å bruke den og lese den på en annen måte enn før. Det er spennende!» Menigheten ber om Guds rike velsignelse for alle fire og alle de andre flotte konfirmantene i DELK som har bekjent sin tro og bekreftet dåpspakten denne våren. Husk å være med å be for dem alle sammen.

 

Tekst: Erling Rantrud

Foto: Terje Simonsen