Kontakt oss eller besøk oss

Moe kirke ligger i Moveien 78 i Sandefjord. Menighetens ledelse og kontaktpersoner for ulike virkegreiner kan nåes via mobil og epost:

Prest: Erling Rantrud, mobil 916 42 047, epost erling.rantrud(a)delk.no

Eldste: Hans-Åge Guren, mobil 473 65 958, epost hgguren(a)gmail.com

Menighetsutvalgsmedlem: Helene Ludvigsen, mobil: 936 98 658, epost: helene.ludvigsena(a)moeskole.no

Menighetsutvalgsmedlem: Ragnhild Thorbjørnsen, mobil: 412 34 602, epost: ragnhild_thorbjoernsen(a)msn.com

Leder for ungdomsarbeid (Moskus): Peter Johansen, mobil: 959 62 654 , epost: petrik_j(a)hotmail.com

Leder for familiearbeid: Helene Ludvigsen, mobil: 936 98 658, epost: helene.ludvigsena(a)moeskole.no

Musikkansvarlig: Høye Løvland, mobil 402 48 826, epost: hoye.lovland(a)gmail.com

Bibelgruppe-koordinator: Erling Rantrud, mobil 916 42 047, epost erling.rantrud(a)delk.no

Utleiekoordinator: Victoria Holte, mobil: 994 01 313, epost: victoria.holte(a)moeskole.no

Eiendomstilsyn: Gunnar Gundersen, mobil: 926 50 178, epost: gunnara(a)gjennestadvgs.no

Fakta

Moveien 78, 3221 Sandefjord

Epost: moe.kirke@delk.no

Org.nr: 996 812 707

Kontonummer 3000 24 20259

Vipps: 17997