Kontakt oss eller besøk oss

Moe kirke ligger i Moveien 78 i Sandefjord. Menighetens ledelse og kontaktpersoner for ulike virkegreiner kan nåes via mobil og epost:

Prest: Erling Rantrud, mobil 916 42 047, epost erling.rantrud@delk.no

Eldste: Hans-Åge Guren, mobil 473 65 958, epost hgguren@gmail.com

Eldste: Terje Simonsen, mobil 41 51 51 41, epost terje.simonsen@moeskole.no

 

Leder for ungdomsarbeid (Moskus): Helene Ludvigsen, mobil: 936 98 658 , epost: helene.ludvigsen@moeskole.no

Musikkansvarlig: Høye Løvland, mobil 402 48 826, epost: hoye.lovland@gmail.com

Utleiekoordinator og eiendom: Gunnar Gundersen, mobil: 926 50 178, epost: gunnar@gjennestadvgs.no

 

 

Fakta

Moveien 78, 3221 Sandefjord

Epost: moe.kirke@delk.no

Org.nr: 996 812 707

Kontonummer 3000 24 20259

Vipps: 17997