Ledelse

Menigheten ledes av menighetsutvalget (MU). Det består av menighetens prest, eldste (inntil to) og representanter fra menigheten (inntil tre).

MU utgjør menighetens offisielle styre og har ansvar for både praktiske og åndelige forhold i menigheten. Det åndelige hyrdeansvaret ligger likevel hos eldsterådet – presten og eldstebrødrene.

I Moe menighet har vi prest ansatt i 60%.

Gå til Kontakt oss for kontaktinformasjon til ledelsen og andre i menigheten med ulikt ansvar. Du kan også bruke informasjonen i bunnteksten på nettsiden vår.