Moeprekener på Youtube

Av og til tas prekener eller deler av møtet opp på video og legges på Youtube. Se Moe kirkes egen Youtube-kanal.

https://www.youtube.com/channel/UCXUT8hEv3zpw-2f_UdZYhlA