Prestestillingen øker til 60 %

Menighetsmøtet på Moe vedtok 22. mai å øke prestestillingen fra 40 til 60 % med virkning fra 1. august 2016. Senere har vedtaket formelt blitt bekreftet av DELKs hovedstyre og personalkomité, som har det formelle arbeidsgiveransvaret for prestene i kirkesamfunnet.

Siden menigheten i 2013 fikk aleneansvar for å dekke kostnadene til egen prest, har stillingsstørrelsen vært 40 %. Arbeidsoppgavene til presten har likevel vært mer omfattende enn dette. Dermed har presten både jobbet mer enn han har fått betalt for, samtidig som viktige arbeidsoppgaver ikke har kunnet blitt utført.

Etter sommeren skal en bredt sammensatt gruppe sammen med eldsterådet se på hvordan den økte kapasiteten til presten skal disponeres.

– Jeg gleder meg til å kunne fokusere enda mer på både menighetsfellesskapet og samtaler med enkeltpersoner, sier Erling Rantrud, som nå har avsluttet sin deltidsstilling som lærer ved Gjennestad videregående skole. I tillegg til sin 60%-stilling i Moe kirke, fortsetter han også som prest i Langgata kirke i Horten. Han får likevel 10 % ledig kapasitet, som trolig blir fylt opp med «ringevikaroppdrag» som lærer ved Moe skole.

Menigheten ser fram til at presten blir enda mer tilstedeværende.