Podkast fra Moe

Podkast (opptak fra møter og taler)

Lytt til og se opptak av taler fra gudstjenester og møter på Moe. Opptakene er publisert på YouTube. Lenke til og beskrivelse av hver tale finnes nedenfor.

Noen podkastavspillere vil kanskje akseptere følgende abonnements-adresse: http://sandefjord.delk.no/?feed=podcast

Pinsedagstale 2016 for hele familien

Tegnepreken ved Erling Rantrud:
Joh. 14,23-29 og «De fire B-ene»

[ Les mer ]

2016 – 1. mai: Matt. 20, 25-30, Fred Arve Fahre

[ Les mer ]

2016 – 7. februar: Terje Simonsen, «Profetiene om Menneskesønnen skal oppfylles»

[ Les mer ]

2016 – 31. januar: Sverre Bøe, «Nådegavene; nåde opphøyd i annen»

[ Les mer ]

2016 – 31. januar: Harald Kaasa Hammer, «Åndens frukt og Åndens gaver»

[ Les mer ]

2015 – 13. september: Tor Arne Teien «Sammen som menighet», del 2

[ Les mer ]

2015 – 6. september: Erling Rantrud «Sammen som menighet», del 1

[ Les mer ]

2015 – 3. april: Jan Rantrud «Påskemåltidet»

En gjennomgang av det tradisjonelle påskemåltidet fra det gamle testamentet, en tradisjon som også Jesus og disiplene fulgte på skjærtorsdag. Ved Jan Rantrud.

[ Les mer ]