Podkast fra Moe

Podkast (opptak fra møter og taler)

Lytt til opptak av taler fra gudstjenester og møter på Moe. Du kan enten høre dem her på moemenighet.no eller abonnere på http://moemenighet.no/?feed=podcast i en podkast-app slik at du får talene direkte inn på din enhet.

Noen av talene, særlig de fra 2014-2016, er videoopptak og er lenker til Moe menighets egen Youtube-kanal.

Fred Arve Fahre: Marias budskapsdag (18. mars 2018)

[ Les mer ]

Johannes 3, 11-16 (Erling Rantrud) 11. mars 2018

[ Les mer ]

Victor Skimmeland (2. feb. 2018): Markus 9

[ Les mer ]

Jens Bjørnsgård (21. januar 2018): Johannes 4

[ Les mer ]

Egil Sjaastad (10. desember 2017): Lukas 1

[ Les mer ]

Erling Rantrud (3. des. 2017): Lukas 4, 16-23

[ Les mer ]

2017 – 11. nov: «Det dere gjør mot mine minste», Hans Johan Sagrusten

[ Les mer ]

2017 – 29. okt. «Jeg er en glad lutheraner» Harald Kaasa-Hammer

[ Les mer ]