Podkast fra Moe

Podkast (opptak fra møter og taler)

Lytt til opptak av taler fra gudstjenester og møter på Moe. Du kan enten høre dem her på moemenighet.no eller abonnere på //moemenighet.no/?feed=podcast i en podkast-app slik at du får talene direkte inn på din enhet.

Noen av talene, særlig de fra 2014-2016, er videoopptak og er lenker til Moe menighets egen Youtube-kanal.

2017 – 3. des: Lukas 4, 16-23. Erling Rantrud

[ Les mer ]

2017 – 11. nov: «Det dere gjør mot mine minste», Hans Johan Sagrusten

[ Les mer ]

2017 – 29. okt. «Jeg er en glad lutheraner» Harald Kaasa-Hammer

[ Les mer ]

2017 – 22. okt: Troen alene, Mark 2, 1-12, Erling Rantrud

[ Les mer ]

2017 – 15. okt: Troen alene (Lukas 15, 1-10) Erling Rantrud

[ Les mer ]

Pinsedagstale 2016 for hele familien

Tegnepreken ved Erling Rantrud:
Joh. 14,23-29 og «De fire B-ene»

[ Les mer ]

2016 – 1. mai: Matt. 20, 25-30, Fred Arve Fahre

[ Les mer ]

2016 – 7. februar: Terje Simonsen, «Profetiene om Menneskesønnen skal oppfylles»

[ Les mer ]

2016 – 31. januar: Sverre Bøe, «Nådegavene; nåde opphøyd i annen»

[ Les mer ]