Podkast fra Moe

Podkast (opptak fra møter og taler)

Lytt til og se opptak av taler fra gudstjenester og møter på Moe. Opptakene er publisert på YouTube. Lenke til og beskrivelse av hver tale finnes nedenfor.

Noen podkastavspillere vil kanskje akseptere følgende abonnements-adresse: http://sandefjord.delk.no/?feed=podcast

2015 – 8. februar: Erling Rantrud

På fjelltur sammen med Jesus får Peter plutselig se Moses og Elias. Da sier plutselig Gud fra skyen: «Dette er min sønn, den elskede. Hør ham!»

[ Les mer ]

2014 – 2. november: Erling Rantrud, allehelgenssøndag

[ Les mer ]

2014 – 21. september: Sverre Bøe, høsttakkefest

[ Les mer ]

2014 – 14. september, Hans Johan Sagrusten, vingårdssøndag

En tegnepreken over temaet «vingårdssøndag».

[ Les mer ]