Et godt åndelig hjem for alle

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Sommergave og fast givertjeneste

For noen uker siden fikk de fleste av oss feriepenger. En pen liten sum kom inn på kontoen. De årlige feriepengene er nok et bevis på alle velsignelser vi mottar – igjen og igjen. Vi er uendelig priviligerte! Med feriepenger på konto kan tankene begynne å snurre: Hva skal vi bruke pengene på i år? […] [ Les mer ]

Søndagsmøte 14. juni kl 11

Velkommen til både kirke og nett-tv søndag 11.00! Vikarprest fra Bergen Henning Alsaker kommer på besøk. Henning er ukjent for flere. Han har vært vikarprest i Bergen i et års tid, men har vært eldste og i menigheten der en god stund før det. Han er omkring 30 år og er en stor Bibelkapasatitet! Søndagsskole […] [ Les mer ]

Moe kirke 2020-06-07: Søndagsmøte med 1.-4. klasse

Søndag 7. juni 2020 kl 17.00: Søndagsmøte hvor 1. til 4. klasse ved Moe skole deltar. Velkommen til Nett-TV fra Moe menighet i Moe kirke, Sandefjord. Vi vil forsøke å sende gudstjenester og møter hver søndag (stort sett klokka 11), enten våre egne sendinger, eller sendinger fra andre søstermenigheter i DELK. Følg med på sendeskjemaet […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

09 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
10. søndag i treenighetstiden
Tale v/utsendinger til Nord-Afrika
Offer til Menighetens arbeid
16 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
11. søndag i treenighetstiden
Prest: Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
23 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
12. søndag i treenighetstiden
Tale v/Emma Viktoria Grytnes
Kirkekaffe
Gr.1 har ansvaret
Offer til Menighetens arbeid

30 Aug
Skolens dag i kirken
Kl. 11:00
13. søndag i treenighetstiden
Erling Rantrud
06 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden
Tale v/Emil Simonsen
Offer til Menighetens arbeid
13 Sep
KONFIRMASJONSGUDSTJ.
Kl. 11:00
15. søndag i treenighetstiden
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid

Om Moe menighet

Hvem er vi?

Moe menighet DELK er en luthersk frikirke som holder til i Moe kirke i Moveien litt utenfor bysentrum. [ Les mer ]

Et godt åndelig hjem for alle

Målet for Moe menighet er at den skal være et godt åndelig hjem for alle. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

"Bibel og brød" høsten 2020

- Ryenberget menighet Her får du bibelundervisning, nattverdsgudstjeneste og kveldsmat med samtale - alt på en gang. Samlingene ledes av prest Håkon Valen-Sendstad. [ Les mer ]

Sommer i Horten menighet

- Horten menighet Her finner du oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke for sommeren 2020. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Lærere trives på jobb

- Moe skole Se video der noen lærere beskriver hvilke muligheter de ser ved å være lærer ved en kristen skole. De løfter også fram noe av det de setter mest pris på ved å jobbe på Moe. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK