Våre samlinger

Nett-TV-sending fra Moe kirke: Palmesøndag (5. april 2020)

Se TV-sending fra Moe kirke.

[ Les mer ]

Møteplan for Moe menighet

Åpne PDF-versjon av møteplanen for Moe.

[ Les mer ]

Kirketid

Velkommen til oss, søndag klokken 11:00!

[ Les mer ]

Søndagsskole

Vi ønsker at barna skal ha en naturlig og sentral plass i menigheten.

[ Les mer ]

Moskus

Ungdomsgruppa Moskus samler en flott gjeng mange fredagskvelder i stua i 1. etasje og ledes av unge, sporty og flotte ledere.

[ Les mer ]

Bibelgrupper

Små fellesskap i det store fellesskapet.

[ Les mer ]

Rikt musikkliv

Menigheten vår er særlig velsignet med et rikt musikkliv.

[ Les mer ]

Bibel-, bønn- og lovsangskveld

Kirken er åpen noen mandager for et helt spesielt fellesskap.

[ Les mer ]

Kreativt fellesskap

En gjeng med kreative damer, både unge og eldre, samles med jevne mellomrom til kreativkvelder.

[ Les mer ]

Ungdomsleire for hele DELK

Våre ungdommer blir også invitert til sommerstevne og påskeleir, årlige leire og stevner for hele DELK.

[ Les mer ]