På søndager

Nett-TV-sending fra Moe kirke: Palmesøndag (5. april 2020)

Se TV-sending fra Moe kirke.

[ Les mer ]

Møteplan for Moe menighet

Åpne PDF-versjon av møteplanen for Moe.

[ Les mer ]

Kirketid

Velkommen til oss, søndag klokken 11:00!

[ Les mer ]

Søndagsskole

Vi ønsker at barna skal ha en naturlig og sentral plass i menigheten.

[ Les mer ]

Rikt musikkliv

Menigheten vår er særlig velsignet med et rikt musikkliv.

[ Les mer ]

Generasjonsvennlig menighet

Selv om vi ønsker at alle våre søndagssamlinger skal ta alle generasjoner på alvor, tilrettelegges noen søndager gjennom året spesielt for barn, familier eller ungdom.

[ Les mer ]

Familiesamlinger

Noen ganger i løpet av året drar flere familier sammen ut på tur etter kirketid, uansett årstid. Reisemål varierer blant alle de flotte utfluktsstedene i nærområdet vårt.

[ Les mer ]

Kirkekaffe

Noen søndager i løpet av et halvår er buffetbordet dekket etter gudstjenesten eller møtet.

[ Les mer ]