Nyheter

Landet i hjemlandet

Familien Andersson er hjemme i Sandefjord igjen. For første gang på mange år har de ingen dato for ny utreise til Mongolia.

[ Les mer ]

Prestestillingen øker til 60 %

Menighetsmøtet på Moe vedtok 22. mai å øke prestestillingen fra 40 til 60 % med virkning fra 1. august 2016. Senere har vedtaket formelt blitt bekreftet av DELKs hovedstyre og personalkomité, som har det formelle arbeidsgiveransvaret for prestene i kirkesamfunnet.

[ Les mer ]

– Jeg vil gi dere fremtid og håp

Årets konfirmanter i Moe kirke fikk en flott avslutning på konfirmanttiden ved gudstjenesten 24. april.

[ Les mer ]

Givende møteserie om Åndens frukt og gaver

Tre av søndagene i åpenbaringstiden dette året hadde et særlig fokus Åndens frukt og Åndens gaver. Harald Kaasa Hammer, Erling Rantrud og Sverre Bøe hadde hver sin undervisningsøkt. Videoopptak/manuskript og lysark er tilgjengelig her.

[ Les mer ]

Møteplan 1. halvår 2016

Halvårsprogrammet for første del av 2016 er klart.

[ Les mer ]

Eldsteinnsettelse

Søndag 6. desember kunne menigheten på Moe feire at Hans-Åge Guren (40) ble innsatt som eldste.

[ Les mer ]

Møteserien «Sammen som menighet»

Tre søndager denne høsten har jobbet med temaet «Sammen som menighet». Opptak av alle tre prekener finner du på youtube ved å søke opp kanalen «Moe kirke». Du kan også trykke direkte på de tre linkene.

[ Les mer ]

Ny eldstebror på Moe

Vi har gleden av å annonsere at Hans-Åge Guren er valgt til ny eldstebror i menigheten etter Thomas Heum.

[ Les mer ]

20 år siden Moe kirke og skole brant

14. juni 2015 var det 20 år siden den omtrent 100 år gamle kirke- og skolebygningen brant ned til grunnen. Hendelsen ble markert under sommerlunsjen for skolens ansatte noen dager senere.

[ Les mer ]

Møteplan for 2. halvår 2015

Last ned møteplanen for sommeren og høsten her.

[ Les mer ]