Nyheter

Givende møteserie om Åndens frukt og gaver

Tre av søndagene i åpenbaringstiden dette året hadde et særlig fokus Åndens frukt og Åndens gaver. Harald Kaasa Hammer, Erling Rantrud og Sverre Bøe hadde hver sin undervisningsøkt. Videoopptak/manuskript og lysark er tilgjengelig her.

[ Les mer ]

Møteplan 1. halvår 2016

Halvårsprogrammet for første del av 2016 er klart.

[ Les mer ]

Eldsteinnsettelse

Søndag 6. desember kunne menigheten på Moe feire at Hans-Åge Guren (40) ble innsatt som eldste.

[ Les mer ]

Møteserien «Sammen som menighet»

Tre søndager denne høsten har jobbet med temaet «Sammen som menighet». Opptak av alle tre prekener finner du på youtube ved å søke opp kanalen «Moe kirke». Du kan også trykke direkte på de tre linkene.

[ Les mer ]

Ny eldstebror på Moe

Vi har gleden av å annonsere at Hans-Åge Guren er valgt til ny eldstebror i menigheten etter Thomas Heum.

[ Les mer ]

20 år siden Moe kirke og skole brant

14. juni 2015 var det 20 år siden den omtrent 100 år gamle kirke- og skolebygningen brant ned til grunnen. Hendelsen ble markert under sommerlunsjen for skolens ansatte noen dager senere.

[ Les mer ]

Møteplan for 2. halvår 2015

Last ned møteplanen for sommeren og høsten her.

[ Les mer ]

Påskemåltid spekket av frelseshistorie

Skjærtorsdag 2015 ble menigheten i Moe kirke invitert til en helt spesiell påskesamling – påskemåltid etter bibelsk mønster. Rundt 50 deltakere i alle aldre fra 4 til 84 år fikk smake og kjenne at Herren er god.

[ Les mer ]

Mange nye hjelpeledere på søndagsskolen

Søndag 1. mars kunne menigheten feire mange nye «SLUSH-ere», som etter endt kurs fikk kursbevis, takk og bønn for tjenesten.

[ Les mer ]

Familiekurs: «Å vokse sammen»

Vinterenes store temasatsing har vært et samarbeid mellom Normisjon og DELK i Sandefjord. Søndag 18. januar, kl. 16.45 – 19.00, braket det løs med familiekurset «å vokse sammen». Første samling var hos oss på Moe.

[ Les mer ]