Om oss

Hva sier Bibelen om givertjeneste?

Ingen blir frelst fordi de gir mye, men ved å følge noen bibelske giverprinsipper, er man på sporet av Guds vilje for økonomien sin.

[ Les mer ]

Givertjeneste

Vi er svært takknemlige for alle gaver. Du kan gi på fire måter:

[ Les mer ]

Hvem er vi?

Moe menighet DELK er en luthersk frikirke som holder til i Moe kirke i Moveien litt utenfor bysentrum.

[ Les mer ]

Et godt åndelig hjem for alle

Målet for Moe menighet er at den skal være et godt åndelig hjem for alle.

[ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for de fleste andre lutherske kirker i verden.

[ Les mer ]

Ledelse

Menigheten ledes av menighetsutvalget (MU). Det består av menighetens prest, eldste (inntil to) og representanter fra menigheten (inntil tre).

[ Les mer ]

Andersson i Mongolia

Gunn og Bertil Andersson, med barna Benjamin, Rebecca og Jonatan, har vært menighetens egne utsendinger. De jobbet for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i Mongolia og hadde sin siste periode der fra 2013 til 2016.

[ Les mer ]

Organisering

Moe menighets øverste organ er det årlige Menighetsmøtet. I det daglige drives mye av arbeidet av mange frivillige som har sitt åndelige hjem hos oss.

[ Les mer ]

Kontakt oss eller besøk oss

Moe kirke ligger i Moveien 78 i Sandefjord. Menighetens ledelse og kontaktpersoner for ulike virkegreiner kan nåes via mobil og epost:

[ Les mer ]

Facebook-gruppe med menighetsinfo

Infosiden vår på Facebook har blitt en effektiv kommunikasjonskanal.

[ Les mer ]