Om oss

Sommergave og fast givertjeneste

For noen uker siden fikk de fleste av oss feriepenger. En pen liten sum kom inn på kontoen. De årlige feriepengene er nok et bevis på alle velsignelser vi mottar – igjen og igjen. Vi er uendelig priviligerte! Med feriepenger på konto kan tankene begynne å snurre: Hva skal vi bruke pengene på i år? […]

[ Les mer ]

Hva sier Bibelen om givertjeneste?

Ingen blir frelst fordi de gir mye, men ved å følge noen bibelske giverprinsipper, er man på sporet av Guds vilje for økonomien sin.

[ Les mer ]

Givertjeneste

Vi er svært takknemlige for alle gaver. Du kan gi på fire måter:

[ Les mer ]

Hvem er vi?

Moe menighet DELK er en luthersk frikirke som holder til i Moe kirke i Moveien litt utenfor bysentrum.

[ Les mer ]

Et godt åndelig hjem for alle

Målet for Moe menighet er at den skal være et godt åndelig hjem for alle.

[ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for de fleste andre lutherske kirker i verden.

[ Les mer ]

Ledelse

Menigheten ledes av menighetsutvalget (MU). Det består av menighetens prest, eldste (inntil to) og representanter fra menigheten (inntil tre).

[ Les mer ]

Andersson i Mongolia

Gunn og Bertil Andersson, med barna Benjamin, Rebecca og Jonatan, har vært menighetens egne utsendinger. De jobbet for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i Mongolia og hadde sin siste periode der fra 2013 til 2016.

[ Les mer ]

Organisering

Moe menighets øverste organ er det årlige Menighetsmøtet. I det daglige drives mye av arbeidet av mange frivillige som har sitt åndelige hjem hos oss.

[ Les mer ]

Kontakt oss eller besøk oss

Moe kirke ligger i Moveien 78 i Sandefjord. Menighetens ledelse og kontaktpersoner for ulike virkegreiner kan nåes via mobil og epost:

[ Les mer ]