Eldsteinnsettelse

Søndag 6. desember kunne menigheten på Moe feire at Hans-Åge Guren (40) ble innsatt som eldste.

Hans-Åge hadde allerede fungert som eldste noen måneder, men denne søndagen fikk han sin formelle innsettelse av DELKs tilsynsmann, Rolf Ekenes.

Under kirkekaffen fortalte Hans-Åge sin sterke historie om hvordan Jesus for noen år siden omvendte ham i bilen på vei til jobb. Hans motstand mot kristentroen ble der og da satt til side og erstattet av en levende tro.
– Jeg kjente en varme og følte meg elsket på en måte som bare kunne være Jesus selv. Når jeg nå har blitt valgt til å være menighetsleder, ser jeg dette som at Gud fortsatt leder meg og kaller meg til seg – og til tjeneste.

Menigheten ønsket Hans-Åge og familien Guds velsignelse og uttrykte takknemlighet.

Festkake under kirkekaffen.

Festkake under kirkekaffen.

Se også tidligere artikkel om den nyvalgte eldsten.