Familiekurs: «Å vokse sammen»

Vinterenes store temasatsing har vært et samarbeid mellom Normisjon og DELK i Sandefjord. Søndag 18. januar, kl. 16.45 – 19.00, braket det løs med familiekurset «å vokse sammen». Første samling var hos oss på Moe.

Jorunn Singstad Djubvik, redaktør og bibelinspirator i Bibelleseringen, har kurset oss gjennom opplegget, som får utelukkende gode tilbakemeldinger og er en kjempefin prioritering for hele familien!

Gjennom fem temakvelder har vi blitt styrket i troen, utrustet til å utøve den på hjemmebane, og knyttet bånd til brødre og søstre i Normisjon.

Samlingen har vært for hele familien. Om enn todelt. Første del var barna på aktiviteter sammen med flinke søndagsskoleledere. I siste del møttes alle for å oppsummere og prøve ut litt av det som er gjennomgått.

JSD

 

Fakta

Tro på hjemmebane: 18/1, kl. 16.45 Moe kirke

Det er hverdager det er flest av: 25/1, kl. 17.00, Sandefjord Normisjon

Guds rike tilhører barna - å vokse sammen: 8/2, kl. 17.00, Moe kirke

Frimodighet og utrustning - ja, du kan greie det: 1/3, kl. 17.00, Sandefjord Normisjon

Samspillet i familien 15/3, kl. 15-19, Sandefjord Normisjon