Givende møteserie om Åndens frukt og gaver

Tre av søndagene i åpenbaringstiden dette året hadde et særlig fokus Åndens frukt og Åndens gaver. Harald Kaasa Hammer, Erling Rantrud og Sverre Bøe hadde hver sin undervisningsøkt. Videoopptak/manuskript og lysark er tilgjengelig her.

I åpenbaringstiden peker tekstene på hvem Jesus er og hva han betyr for oss. Vi er avhengig av Den hellige ånd for å gripe dette: Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. (Joh. 15,26). Derfor syntes eldsterådet det på mange måter kunne passe fint å fokusere på Den hellige ånd nettopp i åpenbaringstiden.

Åndens frukt, og åndens gaver, ved Harald Kaasa Hammer: Se videoopptak og PDF av lysarkene.
(Avslutningen falt bort i videoopptaket)

Hvordan bli klar over sine nådegaver? ved Erling Rantrud: Les manuskript og PDF av lysarkene

Nådegavene i tjeneste for hverandre ved Sverre Bøe: Se videoopptak og PDF av lysarkene.