Givertjeneste

Vi er svært takknemlige for alle gaver. Du kan gi på fire måter:

 

– Overføre til kontonummer 3000 24 20259
– Vippse til 17997
– Kontanter i kollektkurvene, som sendes rundt i benkeradene ved søndagssamlinger
– Opprette fast givertjeneste gjennom følgende prosedyre:

Fast givertjeneste er en flott måte å bidra til menighetens eget arbeid og alle de gode og viktige tiltakene som DELK støtter.

Du slipper å godkjenne hver betaling, for betalingene blir trukket automatisk den 20. i hver måned med det beløp du selv velger. Du kan enkelt stoppe eller hoppe over fremtidige betalinger i nettbanken din.

Fast givertjeneste gir DELK forutsigbare innbetalinger, og det er svært enkelt å administrere.

Fasttrekkavtale gir skattefradrag for gaver med inntil kr 40 000 pr år pr giver. (2018-tall). Flere i husstanden kan gjerne inngå avtale om givertjeneste hver for seg.

Alt som skal til for å komme i gang, er å fylle ut svarkupongen nedenfor og levere den til Moe menighet DELK v/regnskapsfører (kontaktinfo finner du nederst i svarkupongen:

Svarkupong avtalegiro for gaver til DELK Sandefjord

 

Les vår artikkel om hva Bibelen sier om givertjeneste.

 

Hva går gavene til?

  • Aktiviteter for barn i Moe menighet
  • Ungdomsarbeid og ungdomskor
  • Diakoni
  • Prestetjenesten
  • Utbyggingsprosjekt nytt kirkebygg
  • Drift av kirken og menigheten
  • DELKs misjonsarbeid
  • Eksterne formål som f.eks. Bondal fjellstue, Vestfold søndagsskolekrets, Kirkens nødhjelp etc.

Gavene som kommer inn, brukes slik som blir besluttet i menighetens årsmøte og løpende forpliktelser.