Givertjeneste

Vi er svært takknemlige for alle gaver. Du kan gi på fire måter:

– Overføre til kontonummer 3000 24 20259
– Vippse til 17997
– Kontanter i kollektkurvene, som sendes rundt i benkeradene ved søndagssamlinger
– Opprette fast givertjeneste gjennom følgende prosedyre:

Fast givertjeneste er en flott måte å bidra til menighetens eget arbeid og alle de gode og viktige tiltakene som DELK støtter.

Du slipper å godkjenne hver betaling, for betalingene blir trukket automatisk den 20. i hver måned med det beløp du selv velger. Du kan enkelt stoppe eller hoppe over fremtidige betalinger i nettbanken din.

Fast givertjeneste gir DELK forutsigbare innbetalinger, og det er svært enkelt å administrere.

Fasttrekkavtale gir skattefradrag for gaver med inntil kr 50 000 pr år pr giver (2019-tall). Flere i husstanden kan gjerne inngå avtale om givertjeneste hver for seg.

Alt som skal til for å komme i gang, er å opprette en avtale via delk.no/gaver. Klikk på ordet avtalegiro. Deretter krysser du av for «Gaver til Moe menighet, Sandefjord». Alternativt kan du fylle ut svarkupong for gaver til Moe menighet og sende den til DELKs kontor v/økonomileder (kontaktinfo finner du nederst i svarkupongen).

Les vår artikkel om hva Bibelen sier om givertjeneste.

Hva går gavene til?

Gavene som kommer inn, brukes slik som blir besluttet i menighetens årsmøte og løpende forpliktelser. Det innebærer:

  • Aktiviteter for barn i Moe menighet
  • Ungdomsarbeid og ungdomskor
  • Diakoni
  • Prestetjenesten
  • Utbyggingsprosjekt nytt kirkebygg 2018
  • Drift av kirken og menigheten
  • DELKs misjonsarbeid
  • Eksterne formål som f.eks. Bondal fjellstue, Vestfold søndagsskolekrets byggeprosjekter i andre DELK-menigheter etc.
  • Driftsstøtte til Moe skole