Se opptak: I verden, men ikke av verden – direktesendt søndagsmøte fra Moe kirke

Tale ved Harald Kaasa Hammer 25. april 2021. Møteleder Marie Rantrud.