Kalender

Jan - 2022

23 Jan
Familiemøte
Kl. 11:00
4.søndag i åpenbaringstiden
Tale v/Ewa Moldekleiv
Offer til Menighetens arbeid
30 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
5.søndag i åpenbaringstiden
Prest: Erling Rantrud
5.-7.klasse er invitert
Offer til Menighetens arbeid

Feb - 2022

06 Feb
Møte
Kl. 11:00
6. søndag i åpenbaringstiden
Tale v/Åpne dører
13 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Andreas Johansson
Offer til Menighetens arbeid

Mar - 2022

06 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. søndag i fastetiden
Erling Rantrud
Lokal markering av DELK 150 år
Offer til Menighetens arbeid
13 Mar
Møte
Kl. 11:00
2. søndag i fastetiden
Tale v/Benjamin Andersson
Deltagelse av konfirmanter
Offer til Menighetens arbeid
20 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i fastetiden
Jon Magne Sønstebø
Offer til Menighetens arbeid

27 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Peter Johansen
8.-10.klasse er invitert
Offer til Menighetens arbeid
29 Mar
Kirkeforum i DELK
Kl. 19:00

Apr - 2022

03 Apr
Møte
Kl. 11:00
4. søndag i fastetiden
Tale v/Fredrik Minnesjord
Offer til Menighetens arbeid
14 Apr
Skjærtorsdagsgudstj. med nattverd
Kl. 17:00
Skjærtorsdag
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
15 Apr
Langfredagsmøte
Kl. 19:00
Langfredag
Offer til Menighetens arbeid

17 Apr
Påskedagsgudstj. med nattverd
Kl. 11:00
Påskedag
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
24 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. søndag i påsketiden
Jon Magne Sønstebø
Offer til Menighetens arbeid

Mai - 2022

01 Mai
Møte
Kl. 11:00
3. søndag i påsketiden
Tale v/Signe Gjelstad
Offer til Menighetens arbeid
08 Mai
Konfirmasjonsgudstj.
Kl. 11:00
4. søndag i påsketiden
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
15 Mai
Møte
Kl. 11:00
5. søndag i påsketiden
Tale v/Terje Simonsen
Offer til Menighetens arbeid

22 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6. søndag i påsketiden
Erling Rantrud
Menighetstur
Offer til Menighetens arbeid
26 Mai
Kristi himmelfartsdag
Kl. 11:00
Besøk til Skauen kirke

Jun - 2022

05 Jun
Pinsedagsgudstj. med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
19 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. søndag i treenighetstiden
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid