Kalender

Apr - 2020

09 Apr
Skjæetorsdagsgudstjeneste med nattv
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Prest: Erling Rantrud
AVLYST
12 Apr
1. påskedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 17:00
1. påskedag
Prest: Erling Rantrud
AVLYST
13 Apr
Påskekonsert med Sebaot
Kl. 17:00
AVLYST

19 Apr
Fellesskapssamling
Kl. 11:00
26 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3. søndag i påsketiden
Tale v/Ruben Heitman
5.-7. klasse på Moe skole deltar
Offer til Menighetens arbeid

Mai - 2020

08 Mai
Between
Kl. 17:30
08 Mai
Moskus
Kl. 19:30
10 Mai
Møte med misjonskafe
Kl. 11:00
5. søndag i påsketiden
Tale v/Beate Ekenes
Offer til Misjon

13 Mai
Familiesamling
Kl. 16:30
17 Mai
Grunnlovsfeiring med Moe skole
Kl. 12:30
21 Mai
Kr.Himmelfartsdagsgudstjeneste i Ryenberget
Kl. 11:00
Fellestur til Oslo

31 Mai
1. pinsedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. pinsedag
Erling Rantrud
Gruppe 4 har ansvaret for kirkekaffen
Offer til Menighetens arbeid

Jun - 2020

03 Jun
Familiesamling
Kl. 16:30
05 Jun
Between
Kl. 17:30
05 Jun
Moskus
Kl. 19:30

07 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Tale v/Dag Skinlo
1.-4. klasse på Moe skole deltar
14 Jun
Gudstjeneste
Kl. 11:00
2. søndag i treenighetstiden
Henning Alsaker
Offer til Menighetens arbeid