Kalender

Mar - 2021

07 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3. søndag i fastetiden
Tale v/Emil Simonsen
Offer til Menighetens arbeid
14 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4. søndag i fastetiden
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
21 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Jan Magne Sønstabø
Offer til Menighetens arbeid

Apr - 2021

01 Apr
Skjærtorsdagsgudstjeneste m/nattverd
Kl. 17:00
Skjærtorsdag
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
02 Apr
Langfredagsmøte
Kl. 19:00
Langfredag
Tale v/Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
04 Apr
1. påskedagsgudstjeneste
Kl. 11:00
1.påskedag
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid

11 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. søndag i påsketiden
Fred Arve Fahre
Offer til Menighetens arbeid
18 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3. søndag i påsketiden
Tale v/Fredrik Minnesjord
Offer til Menighetens arbeid
25 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4. søndag i påsketiden
Tale v/Harald Kaasa Hammer
Offer til Menighetens arbeid

Mai - 2021

02 Mai
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 11:00
5. søndag i påsketiden
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
09 Mai
Familiemøte
Kl. 11:00
6. søndag i påsketiden
Tale v/Irene Gundersen og Ingunn Johnsen
Offer til Menighetens arbeid
13 Mai
Kr.Himmelfartsdagsgudstjeneste m/nattverd
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid

17 Mai
Grunnlovsfeiring med Moe skole
Kl. 12:30
23 Mai
1. pinsedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 17:00
1.pinsedag
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
30 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid

Jun - 2021

06 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. søndag i treenighetstiden
Tale v/Terje Simonsen
Offer til Menighetens arbeid
20 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4. søndag i treenighetstiden
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid