Kalender

Mai - 2021

09 Mai
Familiemøte
Kl. 11:00
6. søndag i påsketiden
Tale v/Irene Gundersen og Ingunn Johnsen
Offer til Menighetens arbeid
13 Mai
Kr.Himmelfartsdagsgudstjeneste m/nattverd
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
17 Mai
Grunnlovsfeiring med Moe skole
Kl. 12:30

23 Mai
1. pinsedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 17:00
1.pinsedag
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
30 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid

Jun - 2021

06 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. søndag i treenighetstiden
Tale v/Terje Simonsen
Offer til Menighetens arbeid
20 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4. søndag i treenighetstiden
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid