Kalender

Okt - 2021

31 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Reformasjonsdagen
Tale v/Bertil Andersson
Temamøte: Nattverden
Offer til Menighetens arbeid

Nov - 2021

07 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Prest: Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
12 Nov
MOSKUS
Kl. 19:30
14 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
25. søndag i treenighetstiden
Tale v/Toril S. Asp
Offer til Menighetens arbeid

21 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Domssøndag/Kristi kongedag
Prest: Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
26 Nov
MOSKUS
Kl. 19:30
28 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1. søndag i adventstiden
Tale v/Den norske Israelmisjon
Offer til Menighetens arbeid

Des - 2021

05 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. søndag i adventstiden
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
19 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4. søndag i adventstiden
Tale v/Ivar Pettersen
Offer til Menighetens arbeid
24 Des
Gudstjeneste
Kl. 14:00
Julaften
Erling Rantrud

25 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1.juledag
Bertil Andersson
Offer til Menighetens arbeid