Kalender

Jan - 2020

26 Jan
Fellesskapssamling
Kl. 11:00
27 Jan
Sebaot
Kl. 19:00
31 Jan
Between
Kl. 17:30

31 Jan
Moskus
Kl. 19:30

Feb - 2020

02 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
5. søndag i åpenbaringstiden
Prest: Erling Rantrud
Gruppe 1 har ansvaret for kirkekaffen
Offer til Menighetens arbeid
09 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Tale v/Knut Kåre Kirkholm
Sang av Sebaot
Offer til Menighetens arbeid
10 Feb
Sebaot
Kl. 19:00

12 Feb
Familiesamling
Kl. 16:30
16 Feb
Fellesskapssamling
Kl. 11:00
24 Feb
Sebaot
Kl. 19:00

28 Feb
Between
Kl. 17:30
28 Feb
Moskus
Kl. 19:30

Mar - 2020

01 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. søndag i fastetiden
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
04 Mar
Familiesamling
Kl. 16:30
08 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. søndag i fastetiden
Tale v/Terje Simonsen
Gruppe 2 har ansvaret for kirkekaffen
Offer til Menighetens arbeid

09 Mar
Sebaot
Kl. 19:00
13 Mar
Between
Kl. 17:30
13 Mar
Moskus
Kl. 19:30

15 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i fastetiden
Morten Askjer
Offer til Menighetens arbeid
22 Mar
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Jan Bygstad
Offer til Menighetens arbeid
23 Mar
Sebaot
Kl. 19:00

27 Mar
Between
Kl. 17:30
27 Mar
Moskus
Kl. 19:30
29 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4. søndag i fastetiden
Tale v/Bjørn Lauritzen
Offer til Menighetens arbeid

Apr - 2020

01 Apr
Familiesamling
Kl. 16:30
09 Apr
Skjærtorsdagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
12 Apr
1. påskedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 17:00
1. påskedag
Erling Rantrud
Gruppe 3 har ansvaret for kirkekaffen
Offer til Menighetens arbeid

13 Apr
Påskekonsert med Sebaot
Kl. 17:00
17 Apr
Between
Kl. 17:30
17 Apr
Moskus
Kl. 19:30

19 Apr
Fellesskapssamling
Kl. 11:00
26 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3. søndag i påsketiden
Tale v/Tor Arne Teien
5.-7. klasse på Moe skole deltar
Offer til Menighetens arbeid

Mai - 2020

03 Mai
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 11:00
4. søndag i påsketiden
Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
08 Mai
Between
Kl. 17:30
08 Mai
Moskus
Kl. 19:30

10 Mai
Møte med misjonskafe
Kl. 11:00
5. søndag i påsketiden
Tale v/Beate Ekenes
Offer til Misjon
13 Mai
Familiesamling
Kl. 16:30
17 Mai
Grunnlovsfeiring med Moe skole
Kl. 12:30

21 Mai
Kristi himmelfartsdagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Prest: Erling Rantrud
Offer til Menighetens arbeid
31 Mai
1. pinsedagsgudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. pinsedag
Erling Rantrud
Gruppe 4 har ansvaret for kirkekaffen
Offer til Menighetens arbeid

Jun - 2020

03 Jun
Familiesamling
Kl. 16:30
05 Jun
Between
Kl. 17:30
05 Jun
Moskus
Kl. 19:30

07 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Tale v/Dag Skinlo
1.-4. klasse på Moe skole deltar
14 Jun
Gudstjeneste
Kl. 11:00
2. søndag i treenighetstiden
Henning Alsaker
Offer til Menighetens arbeid