Moe kirke 2020-06-07: Søndagsmøte med 1.-4. klasse

Søndag 7. juni 2020 kl 17.00: Søndagsmøte hvor 1. til 4. klasse ved Moe skole deltar.

Velkommen til Nett-TV fra Moe menighet i Moe kirke, Sandefjord. Vi vil forsøke å sende gudstjenester og møter hver søndag (stort sett klokka 11), enten våre egne sendinger, eller sendinger fra andre søstermenigheter i DELK. Følg med på sendeskjemaet på:

Der finner du også arkiv over tidigere sendinger.