Møteplan 1. halvår 2016

Halvårsprogrammet for første del av 2016 er klart.

Programmet er lagt ut som en folder bak i kirken. PDF-versjon av møteplanen kan også lasts ned her: moekirke_varen2016.

Alle samlinger i menighetsregi kunngjøres dessuten på menighetens nettsider. En mer detaljert kalenderoversikt finnes dessuten på planlegger.delk.no.