Møteserien «Sammen som menighet»

Tre søndager denne høsten har jobbet med temaet «Sammen som menighet». Opptak av alle tre prekener finner du på youtube ved å søke opp kanalen «Moe kirke». Du kan også trykke direkte på de tre linkene.

Tre søndager denne høsten har vi jobbet med temaet «Sammen som menighet» i prekenene. Opptak av alle tre prekener finner du på youtube ved å søke opp kanalen «Moe kirke». Du kan også trykke direkte på de tre linkene.

Vi håper prekenene kan bli til velsignelse for menigheten vår på Moe, men også for alle andre som skulle finne på å se dem.

 

Jesus sier:

Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.

Sammen som menighet del1

Sammen som menighet del2

Sammen som menighet del3