Nett-TV fra Moe kirke

Se opptak av nett-TV-sendingen fra 22. mars 2020.