Nettgudstjeneste 26. april kl 11

Det er «gjetersøndagen» og Kristoffer prest har laget tre punkt til oppvarming:

Jeg trenger ikke gjetes!

Er livet i total frihet og selvstendighet egentlig falsk innbilning?

Tar jeg imot gjeterens gave? Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.

  • Gudstjeneste fra Ryenberget kirke, Oslo
  • 3. søndag i påsketiden
  • Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
  • Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
  • Offer til Menneskeverd

Se nettgudstjenesten her