Nettgudstjeneste fra Ryenberget

19. april 2020 direktesendte vi nettgudstjeneste fra Ryenberget kirke. Gudstjenesten var ved prest Ulf Asp.

Ulf reflekterte over om pandemien vil forandre oss: Hva med livet etterpå? Vil vi prioritere annerledes, ha andre verdier? Vil verden kunne bli et bedre sted å leve i? Eller vil alt vende tilbake til gamle mønstre? Ingen ser ut til å vite helt. Hva med våre liv på den andre siden av alt som skjedde gjennom lidelse og død i påsken?

Det handler om hva det er å bryte med ‘gammelt’ liv og ta imot dagene og leve livet som nytt. Og annerledes håpefullt. Midt i vanskelige tider.

Prekenteksten er Johannesevangeliet 21,1-14.