Ny eldstebror på Moe

Vi har gleden av å annonsere at Hans-Åge Guren er valgt til ny eldstebror i menigheten etter Thomas Heum.

I andre valgomgang var det 72%  valgdeltakelse, og av dette fikk Hans-Åge overveldende 92% av stemmene. Resten av stemmene var blanke.

Dette betyr at fra og med nå er Hans-Åge ny eldstebror på Moe. Han er valgt for fem år. På gudstjenesten søndag 6. september vil det være en enkel forbønnshandling for ham for å markere at han er i gang. Det vil bli innsettelsesgudstjeneste med større markering ved en senere anledning.

Vi er takknemlige for den innsatsen Monica og Hans-Åge gjør i menigheten. Monica er allerede aktivt engasjert i besøkstjeneste, familiearbeid i menigheten og ble nylig medlem av DELKs såkalte overgrepsutvalg – et viktig utvalg som skal arbeide med retningslinjer og forebygging knyttet til seksuelle overgrep i menighetene våre. Det er ikke hyggelig at vi må ha et slikt utvalg, men det er utrolig viktig. Monica har kompetansen og visdommen som skal til for jobben.  Vær med og løft dem begge og hele familien fram i bønn!

Vi vil samtidig takke Thomas for to gode år som eldste. Vi er takknemlig for at han ønsker å prioritere ungdomsarbeid og ønsker han og Anne Lise alt godt i arbeidet med ungdommene, og ikke minst i den nye foreldrerollen! Vær med i bønn for familien!

For eldsterådet,
Erling Rantrud
Prest