Såmannssøndag i Moe kirke – digitalt møte 31. januar kl 11

Har du tenkt på hvor mange tusen ganger større det fullvoksne treet er enn det lille frøet som det en gang vokste ut av? Sånn er det også med Guds rike, sier Jesus i Markus 4,26-32. Torkjell og Heidi Halvorsen fra Bjerkely forteller mer om dette på søndag. Vi blir også kjent med deres arbeid blant blinde og får både dikt og musikk fra ekteparet.

Her er link til å se dagens digitale søndagsmøte 31. januar klokka 11.