Podkast fra Moe

Podkast (opptak fra møter og taler)

Lytt til opptak av taler fra gudstjenester og møter på Moe. Du kan enten høre dem her på moemenighet.no eller abonnere på http://moemenighet.no/?feed=podcast i en podkast-app slik at du får talene direkte inn på din enhet.

Noen av talene, særlig de fra 2014-2016, er videoopptak og er lenker til Moe menighets egen Youtube-kanal.

Familiemøte 19 September. tale v/ Åse Karlsen

[ Les mer ]

Skolegudstjeneste 29 August v/ Erling Rantrud

[ Les mer ]

Gudstjeneste 26.Desember v/ Peter Johansen

[ Les mer ]

Julaftensgudstj. v/Erling Rantrud, Moe kirke

[ Les mer ]

Møte v/Tor Arne Teien (første minuttene mangler)

[ Les mer ]

Søndagsmøte 29.november 2020 v/Jørn Martinsen

[ Les mer ]

Gudstjeneste 22. November 2020 v/Erling Rantrud

[ Les mer ]

Søndagsmøte 15. November 2020 v/Beate Ekenes

[ Les mer ]