Podkast fra Moe

Podkast (opptak fra møter og taler)

Lytt til opptak av taler fra gudstjenester og møter på Moe. Du kan enten høre dem her på moemenighet.no eller abonnere på //moemenighet.no/?feed=podcast i en podkast-app slik at du får talene direkte inn på din enhet.

Noen av talene, særlig de fra 2014-2016, er videoopptak og er lenker til Moe menighets egen Youtube-kanal.

Gudstjeneste 10. November 2019 v/ Ulf Asp

[ Les mer ]

Temagudstjeneste 8. sept. 2019 «Fellesskap, del 3» v/Erling Rantrud

[ Les mer ]

Søndagsmøte 1. september 2019 v/Elisabeth Fehn Olsen

[ Les mer ]


Gudstjeneste 21. April 2019 v/Erling Rantrud

[ Les mer ]

Gudstjeneste 24. Mars 2019 v/Andreas Johanson

[ Les mer ]