Podkast fra Moe

Podkast (opptak fra møter og taler)

Lytt til opptak av taler fra gudstjenester og møter på Moe. Du kan enten høre dem her på moemenighet.no eller abonnere på http://moemenighet.no/?feed=podcast i en podkast-app slik at du får talene direkte inn på din enhet.

Noen av talene, særlig de fra 2014-2016, er videoopptak og er lenker til Moe menighets egen Youtube-kanal.

2015 – 13. september: Tor Arne Teien «Sammen som menighet», del 2

[ Les mer ]

2015 – 6. september: Erling Rantrud «Sammen som menighet», del 1

[ Les mer ]

2015 – 3. april: Jan Rantrud «Påskemåltidet»

En gjennomgang av det tradisjonelle påskemåltidet fra det gamle testamentet, en tradisjon som også Jesus og disiplene fulgte på skjærtorsdag. Ved Jan Rantrud.

[ Les mer ]

2015 – 8. februar: Erling Rantrud

På fjelltur sammen med Jesus får Peter plutselig se Moses og Elias. Da sier plutselig Gud fra skyen: «Dette er min sønn, den elskede. Hør ham!»

[ Les mer ]

2014 – 2. november: Erling Rantrud, allehelgenssøndag

[ Les mer ]

2014 – 21. september: Sverre Bøe, høsttakkefest

[ Les mer ]