Podkast fra Moe

Podkast (opptak fra møter og taler)

Lytt til opptak av taler fra gudstjenester og møter på Moe. Du kan enten høre dem her på moemenighet.no eller abonnere på http://moemenighet.no/?feed=podcast i en podkast-app slik at du får talene direkte inn på din enhet.

Noen av talene, særlig de fra 2014-2016, er videoopptak og er lenker til Moe menighets egen Youtube-kanal.

2014 – 2. november: Erling Rantrud, allehelgenssøndag

[ Les mer ]

2014 – 21. september: Sverre Bøe, høsttakkefest

[ Les mer ]

2014 – 14. september, Hans Johan Sagrusten, vingårdssøndag

En tegnepreken over temaet «vingårdssøndag».

[ Les mer ]