Hvordan bli klar over sine nådegaver?

En nådegave er en gave Gud har sendt med deg til menigheten.
Revidert prekenmanus fra gudstjenesten 24.01.2016

Tre søndager i januar har vi valgt å sette fokus på Den hellige ånd. Denne søndagen er temaet «Hvordan bli klar over sine nådegaver» (se PDF av lysarkene). Videoopptak og lysark fra de to andre søndagene med Harald Kaasa Hammer og Sverre Bøe er tilgjengelig fra nettsidene våre.

Men før jeg begynner vil jeg plukke frem igjen to av versene vi hørte i lesetekstene i dag.

Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, 17 så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. (2. Tim 1,16-17)

Gud har et prosjekt med oss. Og det er å utruste oss til gode gjerninger. Ikke for at vi skal bli frelst. Vi blir ikke frelst av gjerninger, men når vi allerede er frelst kan våre gode gjerninger være med på å styrke og oppmuntre andre!

Nådegavene er en del av dette prosjektet.

Nådegaver kan høres skummelt ut. Og i våre lutherske sammenhenger blir kanskje ikke nådegavene snakket så mye om. Det er lett å tenke at nådegavene er noe som pinsevenner og andre karismatikere er opptatt av.

Det er kanskje rett at nådegavene ikke har blitt satt så høyt hos oss. Det er i såfall litt leit. Vi fått klare instrukser i Bibelen om at nådegaver er noe som tilhører alle kristne.

«Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.» (1. Pet 4,10.)

Er ikke dette flott? … vi skal være gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde…

Vi ser her at nådegaver er noe hver og en har fått. Det er en del av den utrustningen Gud har forberedt for oss til å kunne leve et liv sammen med Ham. På samme måte som at vi er ulike og mangfoldige med ulike egenskaper og personligheter, er guds nåde mangfoldig. På den måten kan Guds nåde treffe hver og en av oss.

Hva ER nådegavene?

Vi leser fra 1. korinterbrev 12.

1 Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem.  (…)
4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.  5 Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme.  6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle.  7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode.  8 For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap,  9 én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, 10 og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. 11 Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.

Setter vi opp en liste ut ifra teksten blir det slik

Visdom

Kunnskap

Trosgave

Helbredelse

Gjøre Under

Profetisk tale

Bedømme ånder

Tungetale

Tydning av tungetale

Men det er ikke bare disse ni.

Bibelen beskriver nådegaver flere steder også uten å helt forklare at det er slik det er. Bibelen er ikke en oppskriftsbok som viser oss trinn for trinn hva som er hva og hvordan vi skal leve etter disse hva`ene. Da hadde den blitt kjedelig.

Når vi leser Bibelen, oppdager vi ofte at noe som står et sted har sammenheng med noe som står et annet sted. Alle tekstene i Bibelen henger sammen på ulike måter. Derfor finner vi også tekster om nådegaver andre steder. Noen ganger åpent, og andre ganger skjult.

Jeg har funnet mange forskjellige lister over nådegaver.

Men jeg velger å bruke den listen som Harald Kaasa Hammer brukte forrige søndag. Den er ganske omfattende og vi rekker ikke å snakke så nøye om hver og en av dem.

Se på listen på skjermen og se om det er noe som du kjenner igjen. Eller noe som appellerer særlig til deg. Og så vil jeg utfordre deg på å studere litt på egenhånd og lese litt i Bibelen med fokus på de nådegavene som du opplever at blinker seg ut.

Her er flere nådegaver til listen.

Visdom

Kunnskap

Trosgave

Helbredelse

Gjøre Under

Profetisk tale

Bedømme ånder

Tungetale

Tydning av tungetale

Undervisning

Organisering

Gjestfrihet

Barmhjertighet

Sjelesorg

Kunstnerisk kreativitet

Musikk

Håndverk

Gi (spesiell givertjeneste)

Hjelpe

Frivillig fattigdom

Apostelgaven (menighetsplanting)

Evangelisering

Lede

Bedømme åpenbaringer

Demonutrivelse

Bønn

Tjene

Enslig stand

Hyrde

Misjonær

Beredskap til å lide

Puh. Det er en skikkelig lang liste. Og noen vil si at alt dette ikke er nådegaver. Noe er naturgaver. Ja, kanskje det. Det er vanlig å skille mellom Nådegaver og Naturgaver. Nådegaver som er spesielle gaver fra Gud til utrustning for troslivet og menigheten og naturgaver som er de talentene og egenskapene vi alle har som mennesker.

Noen ganger går de hånd i hånd, men våre evner og anlegg kan brukes på samme måte som nådegavene. Til tjeneste for andre og til velsignelse for menigheten.

Musikk er et eksempel på det. Noen vil si at dette ikke er en nådegave for det står ikke spesifikt i Bibelen at musikalitet er en nådegave. Samtidig vet vi, og særlig her på Moe, at musikk kan brukes til å styrke troen og er en velsignelse for menigheten.

Dessuten tror jeg at vi får feil fokus hvis vi skal kategorisere for mye og skille for mye mellom nådegaver og naturgaver. Alt du har er uansett gitt deg av Herren og alt kan brukes til hans ære.

Et kjennetegn på om noe er en rett nådegave kan være at det skiller seg ut ved at de krysser grensen mellom det naturlige og det overnaturlige. Sagt på en annen måte kan det bety at nådegaver ikke nødvendigvis handler om kroppen vår, men om Ånden vår.

Vi kan for eksempel se på håndverk, noe som Harald Kasaa Hammer forrige uke nevnte at muligens var en av hans nådegaver. Når vi gjør et godt håndverk i hverdagslivet, handler det om kroppen og den virkeligheten vi ser rundt oss og lever i enten vi er kristne eller ateister eller muslimer eller noe helt annet. Men når vi gjør et håndverk ikke bare med kroppen, men også med ånden, til Guds ære, kan håndverket eller det å gjøre et godt håndverk bli en nådegave.

Vi ser det ofte i kirkekunst eller kombinert med andre nådegaver som det å hjelpe eller tjene andre slik som når noen for eksempel gjør et håndverk i tjeneste for andre. For nådegavene er ment å bygge opp menigheten. De skal tjene menigheten.

Harald K. Hammer definerte nådegaver slik:

En nådegave er en gave Gud har sendt med deg til menigheten

Da kan håndverk være en nådegave så godt som noe.

Noe av poenget med nådegaver er nettopp forskjelligheten i dem. Allikevel så sier faktisk Paulus at noen nådegaver er større enn andre.

Kanskje er det de som gir mest frukt? Jeg vet ikke, men vi blir i alle fall oppmuntret til å oppsøke dem. Hør videre fra 1. Kor 12:

27 Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. 28 I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale. 29 Er vel alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere? Gjør vel alle under? 30 Har alle nådegaver til å helbrede? Taler alle i tunger? Kan alle tyde tungetale? 31 Men vær ivrige etter å få de største nådegavene!

Nå er det kanskje noen som synes dette begynner å bli slitsomt. Må jeg virkelig vite hva min nådegave er? Nei, det må du ikke. Paulus, som skriver aller mest om Åndens gaver, skriver i Romerbrevet:

10,9 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.

Du må ikke gjøre noe som helst annet enn dette for å bli frelst. Men vi blir også oppmuntret til å leve et liv i Ånden.

Gal 5:

16 Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. 17 For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. 18 Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven. 19 Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, 20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, 21 misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike. 22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! 24 De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. 25 Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden. 26 La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre.

Hvordan kan jeg bli klar over hva mine nådegaver er? Det var det denne prekenen skulle handle om. Først og fremst kan vi be om at Gud må vise oss hvilke gaver jeg kan tjene menigheten med. Bønn, i tillegg til Bibelen, er det viktigste redskapet vi har når det gjelder å få svar på det som hører Guds rike til.

Se på Åndens frukter og spør deg selv: Er det noe av det jeg gjør i mitt kristenliv som fører til at Åndens frukter bli synlige?

Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Så kan man spørre noen du kjenner godt om hva de tror at din nådegave er. Det kan være litt skummelt, men det behøver ikke å være det. Etter hvert som jeg har jobbet med nådegaver, ser jeg jo at mange av gavene er tilstede her, og jeg kan plassere navn på noen av dem.

Jesus sier «let så skal du finne». Det er tatt litt ut av sammenheng, men jeg tror det også gjelder for nådegavene. Noen har helt tydelige nådegaver og trenger ikke lete for å finne dem, men mange av oss har det ikke så fremme i dagen. Jeg for min del leste en boken «Som hånd i hanske»  og tok en nådegavetest. Det er litt omfattende, men veldig fint! Jeg tror til og med at det stemte ganske så bra.

Nådegavene skal brukes for hverandre. Jeg har fått tro. Jeg har lurt litt på hvordan jeg skal kunne bruke det til det beste for menigheten. Trosgaven er en personlig greie har jeg tenkt. Men så. Jeg bruker trosgaven min når jeg står her og taler! Jeg kan tale med frimodighet om det jeg tror på. Det gjør meg enda tryggere. Jeg tror på Gud. og på hans sønn som er Ordet. Det er fantastisk å kunne stå her å snakke til dere om Guds ord uten å behøve å tvile på om det egentlig er sant eller ikke!

Så hvordan var det nå igjen at jeg kunne finne min nådegave? Her er et forslag til en rekkefølge.

Be
Se på hva som gir frukt
Spør andre
Søk og let 

Vær ivrige etter å få de største nådegavene skriver Paulus, men han skriver faktisk ikke hvordan. Men jeg tror at det henger sammen med å leve et liv i Ånden. Lev et liv tett sammen med Gud. Oftere enn vi aner ser vi da hvordan Gud ved den Hellige Ånd er med i livet med sin veiledning.

Se litt på listen over nådegavene igjen. Tenk litt. Hva er det du kjenner igjen? Hva er det du kan ønske deg? De er ganske forskjellige. Og noen er større enn andre slik Paulus skriver, men det er noe for alle her!

10 Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.

Nådegavene er mangfoldige og forskjellige slik som Guds nåde er mangfoldig. Og når vi vet at VI er mangfoldige og forskjellige passer det rett og slett som hånd i hanske at Gud med sin mangfoldige nåde har en gave som passer akkurat deg!

Og selv om du ikke skulle være helt klar over hvilken nådegave du har så kan du ønske deg en! «Vær ivrige etter å få de største nådegavene» skriver Paulus i slutten av 1. Kor 12. Det er lov å ønske seg ting av Gud. På samme måte som vi kan ønske oss ting til jul eller bursdag.

Forrige uke avsluttet Harald sin tale med to mulige nyttårsforsetter. Jeg tar dem frem en gang til:

Åndens frukt:  Jeg vil slippe frem Jesu medmenneskelige egenskaper i mine daglige møter med andre mennesker: Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. 

Åndens gaver: Jeg vil finne ut av hvilke evner Ånden vil at jeg skal ta med inn i menigheten! Så er jeg nysgjerrig på hva de andre har fått!

Ære være Faderen og Sønnen og en Hellige Ånd som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen

Erling Rantrud

Erling Rantrud er prest i 40 % stilling og bor på Vesterøya i Sandefjord. Han er gift med Gina og far til Marie, Tobias og Vårinn. Erling er også lærer i 60 % på Gjennestad videregående skole.