Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for de fleste andre lutherske kirker i verden.

Det forpliktende trosgrunnlag for Sandefjord menighet og DELK for øvrig er Bibelen, de tre oldkirkelige bekjennelser (den apostoliske, den nikenske og den athanasianske) samt den Augsburgske bekjennelse (Confessio Augustana) og Luthers lille katekisme. Mer om dette kan du lese på DELKs hjemmesider.

 

Vi ønsker i tillegg å legge vekt på følgende:

  • Vi tror at Guds ord, forkynt som lov og evangelium, er det virkemiddel Gud bruker når han samler og bygger sin menighet.
  • Vi tror at vi blir Guds barn og rettferdiggjort for Jesu skyld ved troen alene, og at frelsen utelukkende er Guds verk og ikke vår gjerning. En kristen er samtidig synder og rettferdig, og er både fullkomment fri fra loven, samtidig som han elsker og innretter seg etter Guds hellige lov.
  • Vi tror at Guds Ånd blir gitt gjennom Guds ord og sakramenter. Guds folk kjennes derfor på at de samles om nådemidlene, som er Guds ord, dåp og nattverd.
  • Vi tror at det kristne livet består i å følge Jesus når vi lever i Ånden. En kristen lever et liv i takk, lovsang og tilbedelse til Gud og i kjærlighet til sin neste gjennom formidling av Guds ord og diakonale kjærlighetsgjeringer.