TV-gudstjeneste fra Moe kirke

Det er Kristi forklarelsesdag og Peter, Johannes og Jakob har en spesiell opplevelse på fjellet sammen med Jesus. Fellesgudstjeneste for DELK Horten og Sandefjord. Vi skal markere Bibeldagen og konfirmantene i Moe kirke deltar. Gunn Andersson og Marie Rantrud leder musikk og sang. Erling Rantrud er prest. Det blir ofring til Bibeldagen og lokalt menighetsarbeid i Horten.

Gudstjenesten sendes direkte 7. februar klokka 11, og vil bli liggende tilgjengelig i fullversjon i en uke.

Gudstjenesten kan du se her