Utleie

Våre lokaler er velegnet til selskaper, kurs og ulike aktiviteter. Bruk bestillingsskjemaet på lenka nedenfor, så vil utleieansvarlig kontakte deg. Informasjonen sendes automatisk til utleieansvarlig og brukes kun til forhold knyttet til leieforholdet.

Utleier sørger for rengjøring, som er inkludert i leieprisen. Romfasiliteter som blant annet servise, AV-utstyr, bord og stoler inngår i leieprisen. Se avsnittet Leietakers plikter nedenfor.

Ved omfattende leieavtaler eller langtidsavtaler vil vi drøfte oss fram til en gunstig prising.

Gå til bestillingsside, rombeskrivelser og priser. Der klikker du knappen Ny utleieforespørsel for bestilling. Vi tar forbehold om prisendringer.

Se vår utleiekalender om lokalene er ledige på datoen du ønsker å leie. Rommene er kun tilgjengelig for utleie utenom skoletider og i skolens ferier, og så sant det ikke kolliderer med aktiviteter knyttet til den daglige virksomheten på Moe. Dette kommer ikke fram i utleiekalenderen.

Trenger du catering i forbindelse med arrangementet? Kontakt våre samarbeidspartnere, Tangent eller Matlykke, som kan levere direkte på Moe.

For ytterligere info: Kontakt utleieansvarlig, Helene Ludvigsen (erstatt (a) med @ i epost-adressen helene.ludvigsen(a)moeskole.no, mobil: 936 98 658)

LEIETAKERS PLIKTER

Leietaker plikter å behandle de leide lokalene og uteområdene med tilbørlig aktsomhet. Lokalene må brukes på en måte som ikke strider mot utleiers kristne livs- verdisyn, og som ivaretar eiendommens omdømme, sømmelighet, utseende eller ved støv, støy, lukt eller rystelse eller på annen måte sjenerer andre naboer eller leietakere. Arrangementet skal være rusfritt. Av hensyn til naboer skal musikk og andre lyduttrykk holdes på et lavt nivå, og avsluttes innen kl. 23.00. Arrangementet kan likevel fortsette etter dette klokkeslettet.

Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann-/rømningsinstrukser, samt de instrukser for tekniske anlegg og heiser som til enhver tid gjelder i eiendommen.

Leietaker blir erstatningsansvarlig for skade som skyldes vedkommende selv eller folk i vedkommendes følge. Leietaker får informasjon om prosedyrer for brann, sikkerhet og renhold når de henter nøkkel.

Nøkkelen kan hentes på Moe skoles kontor mellom 08.30 og 16.00 mandag – fredag.

Før avreise skal leietaker:

  • vaske bestikk, tallerkener, dekketøy, vaser og lysestaker etter bruk.
  • benytte oppvaskmaskin på skolekjøkkenet ihht. prosedyre, tømme og fjerne smuss på bunnen av maskinen.
  • rydde ut av kjøleskap og kaste matrester som er igjen fra selskapet.
  • tømme kaffefilter og rengjøre kaffemaskinene etter bruk.
  • sette møbler tilbake der de sto, og feie gulv.
  • kildesortere og kaste avfall i merket beholder, enten ved p-plassen eller ved Moveien.
  • slukke alle lys, skru av AV-utstyr, sette ned varme eller ventilasjon dersom den er skrudd opp og låse benyttede rom og utgangsdør når de går.

Brudd på disse punktene vil kunne medføre tilleggsavgift.

Vi håper du og dine gjester får det hyggelig mens dere er hos oss.